Okullar açılıyor. Her zaman olduğu gibi çocukların sağlıklı beslenmesi ve fiziksel aktiviteleri bu dönem için de çok önemli. Okul süreci, büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu, yaşam boyu sürebilecek davranışların büyük ölçüde oluştuğu bir dönem. Okul çağı çocukları bu dönemde hayatlarının sonuna kadar devam edecek alışkanlıklar ediniyor. Bu nedenle çocuğun yeterli ve dengeli beslenebilmesi için, ailenin, okul yönetimindeki bireylerin ve öğretmenlerin beslenme konusunda bilinçli ve eğitimli ve işbirliği içerisinde olmaları gerekiyor.


Yakın Doğu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Yücecan;  “Okul çağı dönemi büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu bir dönemdir.  Çocukların büyümeleri ve sağlıkları için özel besinlere değil, besin ögelerine ihtiyaçları vardır. Bu besin ögeleri aslında anne ve babalarının gereksinim duyduğu besin ögelerinin aynıdır, yalnızca miktarları farklıdır. Bunun için de çeşitli besinlerin tüketimi gerekir. Çeşitli besinlerin tüketimi enerji sağlamanın yanında, çocukların ihtiyaç duydukları protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineralleri de almalarını sağlar.” diyor.

Beslenmede çeşitlilik önemlidir…

Prof. Dr. Sevinç Yücecan “Çeşitlilik, optimal beslenme ve sağlığın temelidir. Besinlerin her birinde ayrı özellikte ve vücut çalışmasında ayrı işlevi olan değişik türde ögeleri vardır. Vücudun gereksinimi olan besin ögeleri ve diğer sağlıklı ögeleri yeterli miktarlarda almak için her öğünde dört ana besin grubundan önerilen düzeylerde tüketmek gerekir.” diyerek besin gruplarını belirtiyor:

  • Süt ve süt ürünleri
  • Et, tavuk, yumurta ve kuru baklagiller
  • Sebze ve meyveler
  • Tahıllar

Büyüme ve gelişmede proteinin önemi…

Prof. Dr. Sevinç Yücecan “Büyüme ve gelişme vücut hücrelerinin sayısının artmasıyla gerçekleşir. Vücudun en küçük parçası olan yaşayan hücrenin yapısı proteindir ve büyüme için elzemdir. Vücudun bütün hücrelerinin büyük bir bölümü proteinlerden yapılmıştır ve bu hücreler sürekli olarak değişip yenilenir. Eğer vücut yeterli protein alamazsa, yıkılan hücreler yenilenemez.

Vücudun karbonhidrat veya yağdan proteini yapması mümkün olmadığından dışarıdan bu kaynağı alması zorunludur. Proteinler, amino asitlerden oluşurlar. Amino asitler ise vücut dokularının yapı taşlarıdır ve bu amino asitlerin besinlerle alınması zorunludur. Sayıları yetişkinler için 8, çocuklar için 10 olarak kabul edilen bu amino asitlere “elzem amino asitler” adı verilmektedir.” diye belirtiyor.

Gelişimde önemli protein kaynakları…

Ayrıca Prof. Dr. Sevinç Yücecan ekliyor: “ Elzem amino asitleri uygun oranda olan proteinler sindirim sisteminde fazla kayba uğramadan vücuda alınırlar ve bir arada bulunan bu amino asitlerin birleşerek vücut proteini haline gelmeleri daha kolay ve hızlı olur. Kanatlı eti, kırmızı et,  balık, süt ve ürünlerinden alınan proteinin çoğunluğu da vücut proteinine dönüşebilmektedir. Bu etlerin içerdiği proteinin sindirilebilirliği  %91 ila 100 oranındadır. Bu nedenle bu etlerin proteini iyi kaliteli protein kaynağı olarak nitelendirilmektedir.

Büyüme çağında protein gereksinimi yüksektir ve vücuda kaliteli proteinin sağlanması zorunludur. Bu nedenle çocuk beslenmesinde tavuk eti gibi iyi kaliteli protein kaynakları önemli bir yer tutar.” önerisinde bulunuyor.

Unutulmaması gereken…

Prof. Dr. Sevinç Yücecan “Unutulmamalıdır ki sağlıksız beslenme; öğrenme yeteneğinde azalma, zihinsel gelişimde gerilik, enfeksiyon hastalık riskinde artış, düşük çalışma kapasitesi, büyüme, gelişme ve yaşam kalitesini olumsuz etkiler.  Okul çağı, büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu dönemlerdendir. Bu dönemde alınacak koruyucu ve geliştirici önlemler, tüm yaşam boyunca etkili olacak ve bireyin sağlıklı olmasını sağlayacaktır. “ diye vurguluyor.