Artan dünya nüfusu ve ihtiyaçları ile küreselleşme doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı günden güne daha da arttırmıştır. Bu baskıların azaltılması adına küresel olarak çevresel ayak izleri hesaplanmaya ve takip edilmeye başlanmıştır. Su ayak izi de üretimde önemli bir çevresel koruma ve ekonomik girdinin anahtarıdır.

Su ayak izi, kullanılan ürünlerin ve hizmetlerin üretim ve tüketim süreçlerinde doğrudan ve dolaylı olarak sarf edilen toplam su miktarının ölçüsüdür. Tedarik zincirinin ilk basamağından nihai tüketiciye kadar tüketilen su miktarı ve neden olunan su kirliliğini de kapsamaktadır. Su ayak izi, bir ürünün bir tonunun üretilmesi, bir tarım arazisinin bir hektarlık alanının ekilmesi, bir hizmetin 1 TL’si için sarf edilen suyun metreküp (m3) cinsinden hacmi ile ölçülür. 

Beyaz et üretimi, diğer et üretimleri ile karşılaştırıldığında su ayak izi en az olan et üretimi alanıdır. BESD-BİR üyesi firmalar her zaman teknolojik gelişmeleri en yakından takip eden ve üretimlerine süratle bu yenilikleri entegre eden kuruluşlardır. Bu üretim yöntemleri sayesinde beyaz et hayvansal protein kaynağı olarak son derece çevre dostu bir üretime sahiptir. Beyaz et üretimi dünya su ve yem kaynaklarını en ekonomik ve en verimli kullanan sektör olduğu gibi kullandığı akıllı sistemler ve uygulamalarla çevreyi hayvansal gıda üretimi için en az kirleten sektördür.