Steril Tesis, Steril Kümes

BESD-BİR üyesi entegre tavuk üretim tesislerinin her birinin, kapasitesine göre, sayıları 100'lerle ifade edilen sözleşmeli yetiştirme kümesi bulunur. Bu kümesler uluslararası standartlara uygun koşullarda kurulmuş olup aynı anda on binlerce tavuğun tüm kurallara uygun şekilde yetiştirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Kümeslerde havalandırmaya özel bir önem verilir. Civcivlerin yaşam şartlarının stresten uzak ve en konforlu hale getirilmesi amacıyla kümesin "nem" oranına ve "sıcaklığın eşit dağılımına" özen gösterilir.

Kümesler, dünya standartlarına uygun biçimde, bölgesel çevre koşulları dikkate alınarak inşa edilir. Kümeslerin içine ve bulunduğu alana "sorumlusu hariç", giriş çıkış; tamamen kontrol altında tutulur. Özellikle de yabani ve evcil hayvanların girişi mutlaka engellenir. Bu şekilde tavukların dış etkilerle hastalık yapıcı mikrop ile teması ortadan kaldırılır.

Tavuklar, bu dönemde, en iyi gelişimi göstermeleri için yem yemeye teşvik edilir. Tavuklara verilen yem, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koyduğu standartlar doğrultusunda, mısır, soya gibi ürünlerin maksimum verime uygun, bilimsel formüllerle bir araya getirilmesiyle oluşur.

Tavuklar 45 günlük süreçte, büyüklüklerine göre içeriği ve miktarı değişen oranlarda veteriner hekim kontrolünde planlı biçimde yem ile beslenir.

Besi döneminin sonunda, istenen ağırlığa ulaşmış olan tavuklar hayvan refahı uygulamaları kapsamında özel araçlarla çiftlikten alınarak kesimhaneye gönderilir. Kesimhanede İslami usullere göre kesimleri yapılan tavuklar ağırlıklarına göre gruplandırılır, tüm olarak ya da parçalara ayrılarak son ürünler elde edilir. Bu ürünler ambalajlanarak nihai tüketicilere ulaşmak üzere soğuk zincir şartlarında satış noktalarına sevk edilir.