Ülkemizde piliç eti üretiminde  kanatlı eti sektörünün önde gelen firmaları;

  • Tüketicileri, medyayı ve kamuoyunu sağlıklı tavuk eti tüketimi konusunda bilinçlendirmek, 
  • Sağlıklı beslenme açısından tavuk etinin önemini vurgulamak ve gündeme taşımak, 
  • Sektörle ilgili bilimsel temeli olmayan iddialardan dolayı kamuoyunda oluşan yanlış algıların düzeltilmesi, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefi ile uzman kişilerin tüketicilere doğru ve güvenilir bilgi aktarmasını sağlamak, 
  • Gıda güvenliği alanındaki uluslararası sistemleri ve yüksek üretim standartlarını, faaliyet gösteren diğer sektör kuruluşlarında yaygınlaştırmak amacıyla 2005 yılında "Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu “nu (STBP) oluşturmuştur.

STBP’nin üstlendiği görev ise; Gelişmiş entegrasyon modeli ile Avrupa Birliği standartlarında üretim yapan tavukçuluk sektörünün, tüketiciyi bilinçlendirerek bireylerin sağlıklı ve dengeli beslenme hakkını korumaktır.

Platform bu amaca yönelik olarak;

  • Tavukçuluk endüstrisi ile ilgili kamuoyu araştırmaları, çeşitli yayınlar, bilimsel rapor ve incelemeler, eğitim programları hazırlatılması, bunların uygulanmasının sağlanması, 
  • Sektörün bilimsel yanının ortaya koyulması, sağlıklı tavuk üretimi, tavuk etinin gıda güvenliği boyutu ile ilgili en doğru bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması,
  • Ürünlerin doğru tüketimi konusunda tüketici bilincinin geliştirilmesi, 
  • Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu konusu ile ilgili Ar-ge çalışmaları yapması ve yaptırması, başka kuruluşlar tarafından yapılan Ar-ge çalışmalarının desteklenmesi,
  • Tavuk ürünleri tüketiminin artırılması adına çalışmalar yapmaktadır. 

STBP’nin nihai hedefi ise; Toplumumuzu beslenmede önemli rolü olan bu değerli protein kaynağı ile buluşturarak beyin gücü yerinde, sağlıklı, başarılı ve mutlu nesiller yetişmesine katkı sağlamaktır.