Gıda güvenliğinin temel verileri; insan sağlığına zararlı olabilecek belirli maddeler ve bunların kalıntılarının var olup olmadığının araştırılması ile ortaya çıkar. Bu amaçla Tarım ve Orman Bakanlığı Ulusal Kalıntı İzleme Planı’nı yürütür. Sektörümüz de uzun yıllardır bu plan dahilinde uygulamalarını sürdürmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı; yetkili ve uzman laboratuarlarda analiz edilmek üzere çeşitli üretim birimlerinden örnekler ve veriler toplar ve değerlendirmeler yapar.

Sektör, kendi bünyesinde ambalajındaki barkod sistemi ile izlenebilirliği mümkün hale getirmiştir. Bu sistem sayesinde, raftan satın alınan tavuk etinin hangi kümeste yetiştirildiğine ve o sürüye ilişkin bir çok bilgiye ulaşılabilmektedir.

Aynı zamanda son yıllarda yine ulusal boyutta yürürlükte olan Salmonella Kontrol Planı kapsamında sektör halk ve hayvan sağlığını koruma açısından çok daha ileri kontrol seviyesine ulaşmıştır.