Dünyada 23 üye ülke ve 52 asosiye üyesi ile kanatlı üretiminin %90’ından fazlasını temsil eden Uluslararası Kanatlı Konseyi (IPC);  Coronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgınından dolayı belirlediği ilkeleri dünya kamuoyuna açıkladı.

IPC, salgından dolayı dünyanın her konuda zor bir dönemden geçtiği bu süreçte tüketicilere sağlıklı gıdanın ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Bu amaçla; yaşanan salgında birinci önceliğinin çiftlikten çatala gelen süreçte;  çalışanların, tedarikçilerin ve tüketicilerin sağlığını titizlike korunması olduğunu açıklayarak tüm önlemleri aldığını açıklamıştır. Dünya genelinde tüm kanatlı konsey üyelerinin biyogüvelik önlemleri ile beraber salgın kapsamında alınan uluslararası güvenlik kurallarına uyduğunu belirtmiştir.

Uluslararası Kanatlı Konseyi (IPC), tüm üyelerinin dünya nüfusunun beslenmesinin sağlanabilmesi için güvenli, sürdürülebilir ve sağlıklı kanatlı ürünlerinin üretimini sağlamakla yükümlü olduğunu,  bu çerçevede tüketicilerin dünya genelinde temel beslenme ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ticari engellerin ortaya çıkmasını ve tedarik zincirinin sekteye uğramasını engellemek adına tüm çabayı sarf ettiğini ve edeceğini de belirtmiştir.

Ayrıca gerek gıda gerekse sağlıkla ilgili zaman zaman bilim dışı açıklamaların yaşandığı bu zor süreçte IPC, bilimsel anlayışın ve bilginin gelişimini takip etmenin ve bilime dayalı risk analizi prensip ve işlemlere uyumlu tüm önlemleri güncellemenin önemini herkesin farkında olması gerektiğinin altını çizmiştir. Bu kapsamda; COVID-19’un  bir gıda güvenliği konusu olmadığını. solunum yolları ile ilgili bir hastalık olup insandan insana temel bulaşma yolunun solunum ile ortaya çıkan damlacıklar olduğu vurgulamıştır. Mevcut bilgiler çerçevesinde SARS-CoV-2 virüsünün gıda ve gıda paketleri ile bulaştığına dair herhangi bir bulgunun mevcut olmadığını açıklamıştır. Buna rağmen sanayi gıda güvenliğinin sağlanması için son derece sıkı gıda güvenliği prosedürlerini hayata geçirmeye deva etmektedir.

Uluslararası Kanatlı Konseyi üyesi olan ve Türkiye’de kanatlı eti sektörünü en üst düzeyde temsil eden Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR)  ise üyeleri ile beraber uluslararası güvenli üretim politikalarını  ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tüm kriterlerini titizlikle uyguladıklarını açıklamıştır. Ayrıca sağlıklı beslenmede önemli rol oynayan tavuk ve hindi etinin yeterli miktarda üretimini gerçekleştirme ve aksatmadan tüketicilere ulaştırma konusunda her türlü önlemi salgının başından beri aldığını belirtmiştir.